De man achter Stamhout Communicatie

Johan van de Minkelis (1964) is de man achter Stamhout Communicatie. Gekipt en gebroed in de schrijvende journalistiek maakte hij halverwege de jaren negentig de overstap naar de bedrijfscommunicatie. Sinds die tijd heeft Johan voor tal van (overheids-)organisaties, instellingen en bedrijven gewerkt. In het begin met zijn oorspronkelijke professie als tekstschrijver als vertrekpunt, maar gaandeweg als communicatieadviseur die ook goed met de pen overweg kan.

Drive om te schrijven
Want Johan is altijd blijven schrijven. Brochures, beleidsteksten, direct mails, webteksten. Met een voorkeur voor wervende teksten waarmee iets moet worden verkocht: een product, een dienst, idee of een boodschap. Verder is hij nog altijd als (eind-)redacteur actief. Twitter opende nieuwe deuren voor Johan. Vooral toen er nog maximaal 140 tekens in een tweet pasten en het opnieuw aankwam op kernachtig formuleren. De hernieuwde drive om te schrijven resulteerde in zijn persoonlijke blog johanvandeminkelis.nl.

Een mooi verhaal moet je nu eenmaal vertellen
Johan trakteert je graag op een verhaal dat er op het eerste gezicht niet toe doet – ‘een mooi verhaal vraagt erom verteld te worden’ – maar dat altijd een link blijkt te hebben met zijn gesprekspartner of het eigenlijke gespreksonderwerp. Eenmaal to the point toont hij zich een breed ontwikkelde communicatieprofessional met een grote interesse voor maatschappelijke vraagstukken, interne bedrijfsprocessen en de bedrijfsstrategie. In combinatie met een sterke externe oriëntatie, overtuigingskracht en ondernemerszin maakt hem dat tot een gewaardeerde gesprekspartner aan menig directie- en overlegtafel. Daarnaast is en blijft Johan enthousiast over de creatieve kant van het communicatievak. Hij is altijd wel te porren voor een brainstorm over een nieuwe bedrijfsnaam, huisstijltraject of campagne.

Thema’s
Thema’s die Johan bovenmatig interesseren zijn duurzaamheid en zorg voor de schepping. Hij probeert daar als modale burger op een verantwoorde manier invulling aan te geven, bijvoorbeeld door zo min mogelijk te verspillen. Onder de vlag van Stamhout Communicatie wendt hij zijn kennis aan in de rol van adviseur duurzame ontwikkeling, bijvoorbeeld bij participatietrajecten op het gebied van de energietransitie. Als raadslid in de voormalige gemeente Giessenlanden was het thema duurzaamheid dat hem het meest aansprak en waarover hij als woordvoerder graag het debat aanging.

Ter inspiratie
Bach, Benedictus en de polder zijn voor Johan belangrijke inspiratiebronnen. Waarbij de polder staat voor de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, het gebied waar Johan zijn hele leven heeft gewoond en gewerkt. De naam Stamhout Communicatie voelt in dit verband vertrouwd aan. In de wintermaanden is Johan graag in de polder met de motorzaag bezig om de voorraad kachelhout aan te vullen. En als het geen kachelhout is dan is het wel timmerhout wat Johan in zijn handen heeft. Want in zijn vrije tijd is hij net zoals in het communicatievak een liefhebber van ambachtelijk vakmanschap.

Privé
Johan is een echte family man, getrouwd, vader van vier kinderen én grootvader. Hij is dol op hun twee katten. Verder draagt hij de zorg voor drie cochins in de kippenren; ‘s zomers is hij graag bezig in de moestuin achter hun huis in Arkel.